Newyddion

Yn y rhifyn dwyieithog hwn, byddwn yn dal i fyny ag apêl ddiweddaraf Cymorth Cristnogol am y sefyllfa arswydus sy’n datblygu ym Mhalestina a byddwn hefyd yn darganfod mwy am gyflwr Cristnogion yn nhalaith Manipur, India. Bydd y Parch Nan Powell Davies yn cloi pethau gyda myfyrdod ar heddwch.

https://rss.com/podcasts/podlediad-presbyteraidd-presbyterian-podcast/1194267/