Newyddion

Shwmae 👋

Abigail yma, dwi’n gweithio o dan y rhaglen genhadol yn Parc arts.

Y penwythnos hwn ar Ddydd Gŵyl Dewi rwy’n rhan o dîm sy’n cynnal ac yn cynnal cynhadledd ac arddangosfa. Cynhadledd ac arddangosfa Celfyddydau Cymreig yw Hadau.

Mae’r arddangosfa yn agor ar Fawrth 1af ac yn rhedeg am dros fis. Mae gwahoddiad agored i unrhyw un gyflwyno gwaith celf os hoffent.

Mae’r gynhadledd ar yr 2il o Fawrth drwy’r dydd gyda dathliad gyda’r nos sy’n cynnwys bwyd, cerddoriaeth a dawnsio! Bydd y gynhadledd yn cynnwys cyweirnod gan Ted Turnau a gweithdai ar gelf/ffydd/creadigrwydd/celf/creu diwylliant. Mae croeso i bawb. (£50 ar gyfer y dydd a gyda’r nos, £20 gyda’r nos yn unig)

Mae hyn yn seiliedig ar eglwys urban crofters yn y Rhath, Caerdydd.

Diolch am ddarllen

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y dolenni isod!