Newyddion

Yn y ffilm hon, mae’r Parchg Gethin Russell Jones yn siarad â thri o arweinwyr eglwysi ardal
Port Talbot, am effaith cau gwaith dur Tata, ar y dref a’r cyffiniau.

Linc Fideo