Newyddion

Darperir y nodyn hwn i gynorthwyo eglwysi Cymru.
Ni fwriedir iddo fod yn gyngor cyfreithiol, ac ni ddylid ei ystyried felly.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am hyn.