Newyddion

Mae Adran Gweinidogaethau EBC yn chwilio am berson i weithio fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweiniodgaethau.  Bydd yr unigolyn yn cyd-arwain ac yn gyfrifol am ddatblygu, ehangu a dyfnhau gweinidogaeth a chenhadaeth Eglwys Bresbyteraidd Cymru o fewn yn ffiniau y mae’n eu gwasanaethu.

 

Oriau:              35 awr yr wythnos

Cytundeb:        Parhaol, gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf

Cyflog:             Pwyntiau 51-55 o raddfa EBC(£38,689 – £40,795), ynghyd â lwfans ty – £3,000 a lwfans car – £2,000, treuliau, a’r cyfle i ymuno â chynllun Pensiwn EBC.

 

Mae’r swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol (dylai cyn gyflogwr ddarparu un ohonynt).

 

Mae gofyniad galwedigaethol Cristnogol yn berthnasol ar gyfer y swydd hon.

 

Dyddiad cau: Dydd Gwener, y 29ain o Orffennaf 2022.

Rhagwelir y cynhelir y cyfweliadau ar Ddydd Mawrth, y 9fed o Awst 2022.

 

Am fwy o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch gyda:-

Shanta.Rupalia@ebcpcw.cymru

ffôn – 02920627465 neu 07787522904

gan nodi “Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweiniodgaethau”