Newyddion

Mae Henaduriaeth Myrddin EBC yn edrych i sicrhau person i weithio fel Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol o fewn Gofalaeth y Gwendraeth, Sir Gaerfyrddin.

 

Oriau:              35awr yr wythnos.

Cytundeb:      3 blynedd, gyda’r chwe mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog:                Graddfa 26-30 Graddfa EBC, (£25,913 – £28,049)  ynghyd â

lwfans tŷ, lwfans car, costau, a chyfle i ymuno â Chynllun

Pensiwn EBC.

 

Mae’r swydd yn seiliedig ar ddatgeliad DBS boddhaol a dau eirda (dylai un ohonynt fod yn gyflogwr blaenorol).

 

Mae gan y swydd hon ofyniad galwedigaethol i ddeilydd y swydd fod yn Gristion ymroddedig ac yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Dyddiad cau: 16:00 Dydd Gwener 12 o Awst ,2022

Rhagwelir y bydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal ar Dydd Gwener 9fed o Medi ,2022

 

Am fwy o wybodaeth, ac am ffurflen gais, cysylltwch gyda:-

e-bost – hedd.morgan@ebcpcw.cymru,

ffôn – 02920 627 465

gan nodi – ‘Swydd Cynorthwy-ydd, Gwendraeth, Myrddin’