Newyddion

Ar y 15fed o Fehefin, bydd criw ohonom fel staff o fewn swyddfa Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn cymryd rhan ar daith hanner marathon a marathon llawn ar hyd Bannau Brycheiniog i godi arian ar gyfer Cancer Research UK.

Mae’r daith gerdded hon hefyd er cof annwyl am Bev, diweddar wraig Neil Poulton, a fu farw o gancr ychydig flynyddoedd yn ôl.

Dros y misoedd diwethaf, rydyn ni fel #TeamBev wedi bod yn gweithio’n galed ac yn hyfforddi’n gyson ar gyfer y daith fawr hon.

 

Hoffai Neil, Nan, Joanna, Andy, Nia, Rhian, Owain, Eleri a Huw ddiolch yn fawr iawn i bawb sydd eisoes wedi cyfrannu at yr achos hwn. Rydyn ni’n llawn cymhelliant ac yn edrych ymlaen yn fawr at wynebu ein her fawr ymhen pythefnos!

Os hoffech gyfrannu at ein taith elusennol mawr i gefnogi Cancer Research UK, ewch i’n tudalen JustGiving:

#TeamBev

Fel arall, sganiwch y QR i ymweld â’n tudalen JustGiving.

LLWYBR HANNER MARATHON (13.4 milltir)

LLWYBR MARATHON LLAWN (25.8 milltir)