Newyddion

Ymunwch gyda Nan ar Daith y Pererinion

4/12/2023 – 9/12/2023

Ar yr adeg hon o drais ac aflonyddwch yng ngwlad geni Iesu, mae Nan a Andrew Sully (Pennaeth Cymorth Cristnogol Cymru) yn cerdded Llwybr y Pererinion yn enw Tywysog Tangnefedd, a aned mewn pentref ar y Lan Orllewinol i fam dlawd, mewn undod â phobl y wlad honno ac i weddïo hynny bydd neges oesol heddwch ar y ddaear yn drechaf o’r diwedd.

Byddant yn galw mewn cymunedau ar hyd y ffordd i gyfarfod a chefnogwyr Cymorth Cristnogol. Ar drothwy’r Nadolig bydd cyfle ym mhob cymuned i rannu ein gobeithion am fyd o heddwch a thangnefedd drwy fyfyrdod a chanu Carolau. Croeso cynnes i bawb ymuno gyda nhw yn y lleoedd a’r amseroedd a restrir isod:

Ar hyd y daith maen nhw’n codi arian i Cymorth Cristnogol, a gellir cyfrannu drwy’r ddolen isod:

https://justgiving.com/page/pererindodheddwch

Mae Llwybr y Pererinion, o Fangor i Aberdaron, tua hanner can milltir ar hyd Gogledd Cymru. Mae Aberdaron yn edrych dros Ynys Enlli, Ynys Enlli, man gorffwys, yn ôl traddodiad, i 20,000 o saint. Bu’n ganolbwynt am ganrifoedd lawer i bererinion.