Newyddion

Annwyl Frodyr a Chwiorydd yng Nghrist,

Gyda chalon drom yr ysgrifennaf atoch heddiw yn dilyn y tirlithriad enbyd sydd wedi difa’r pentrefi gwledig yn Nhalaith Egna o Papua Gini Newydd.

Bu i’r trasiedi hwn, sydd wedi effeithio ar chew pentref yn ardal Maip Mulitaka yn gynnar fore Gwener (24ain Mai) tra roedd y rhan fwyaf yn cysgu, achosi colledion bywyd sylweddol. Mae llawer o drigolion eto nad oes dim hanes amdanynt.

Wrth i ni ymgynnull mewn gweddi, deuwn a realiti gofidus y sefyllfa ger eich bron:

  • Roedd oddeutu 4000 o bobl yn galw’r pentrefi hyn yn gartref iddyn nhw.

  • Mae 140 o dai wedi eu claddu o dan y rwbel .

  • Amcanir bod o leiaf 2000 o unigolion wedi eu claddu o dan y gweddillion.

  • Mae 670 wedi colli eu bywydau.

Oherwydd natur fynyddig y rhannau diarffordd hyn, mae ymdrechion i achub ac i gludo cymorth atynt yn anodd eithriadol. Er yr anawsterau hyn, mae pentrefwyr lleol yn gwneud eu gorau i ddod o hyd i ac i achub rhai sydd wedi goroesi, er bod y gobaith amdanynt yn cilio wrth i amser fynd heibio.

Ar yr adeg yma o alar dwys ac o angen mawr, yr ydym yn galw ar holl eglwysi CWM i ymuno mewn gweddi daer a gweithredoedd o dosturi. Erfyniwn ar i’r gymuned ffydd ymateb i’r trasiedi  hwn mewn tywalltiad o weddi, trugaredd a chymorth. Gadewch inni sefyll gyda’n brodyr a’n chwiorydd yn Papua Gini Newydd.

Yr Eiddoch yng Nghenhadaeth Duw,

Parch. Dr Jooseop Keum

Ysgrifennydd Cyffredinol