Newyddion

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru (EBC) yn cychwyn ar ei hwythnos genedlaethol gyntaf o weddi (20 – 26 Mai). Yn ystod yr ymgyrch uchelgeisiol hon, bydd adnoddau gweddi yn cael eu cyflwyno i ysgolion uwchradd a chynradd ledled Cymru, gan gynnwys adnodd ‘gweddïwch am funud’. Mae yna weithgareddau i bobl ifanc, sesiynau adnoddau i blant a chlybiau ieuenctid, gan edrych ar bedwar maes penodol:

  • Y byd

  • Teulu

  • Duw a fi

  • Cwestiwn i Dduw

Mae’r adnoddau pecyn gweddi wedi’u hanfon at holl eglwysi a henaduriaethau EBC, ynghyd â chanllawiau ar sut i gynnal ystod eang o ddigwyddiadau gweddi yn y gymuned.

Dywedodd Parch. Nan Powell-Davies, Ysgrifennydd Cyffredinol EBC:  ‘Mae gweddïo yn waith caled, ac rydym yn aml yn rhoi’r gorau iddi cyn i ni ddechrau o ddifri. Mae’r wythnos weddi yn ffordd o annog ein gilydd i weddïo. Mae angen dweud hefyd bod yna lawer o ffyrdd o weddïo ac rydym am hyrwyddo mwy o amrywiaeth o weddïo ar draws ein henwad. Bydd yr Wythnos Weddi yn gyfle gwych i EBC ysbrydoli cenhedlaeth newydd o gredinwyr i ddatblygu arferion iach o weddi a fydd yn para am oes’.

Diwedd

Am gyfweliadau cysylltwch a Gethin Russell-Jones, Swyddog y Wasg, 07378 309268