Cyflwyniad i’r Polisi Amgylcheddol a Newid Hinsawdd: Y sylfeini

Gobeithio bod yr holl Eglwysi o fewn i Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ymwybodol o’n Polisi Amgylcheddol, mae bod yn berchen ar bolisi yn golygu dim os nad ydyn ni’n ei weithredu’n ymarferol.

Does dim dwywaith fod y rhan fwyaf o’n cynulleidfaoedd yn cefnogi’r cysyniad o bolisi amgylcheddol, ond os na wnawn ninnau ymdrech ymwybodol, gall y polisi hwnnw droi’n ddim byd mwy na rhestr o ddyheuadau yn hytrach na chynllun gweithredu.

Felly, ble wnawn ni ddechrau?

Mae swmp anferth o adnoddau ar gael i ddelio â materion amgylcheddol, sawl un hyd yn oed yn wedi’u hanelu benodol at eglwysi. Does dim ond rhaid ichi edrych ar ddogfen ein polisi amgylcheddol ac fe welwch restr hir o adnoddau.

Mae hynny, wrth reswm, yn gymorth mawr, ond gall hynny hefyd gyfrannu at y broblem – gormod o wybodaeth, fel camu trwy driog, heb wybod pa ffordd i droi am gyngor. Mae’r dogfennau hyn yn anelu at ddod â llawer o’r cyngor hwn ynghyd yn un adnodd, wedi’i deilwra’n benodol at fod yn arweiniad ymarferol i’n polisi amgylcheddol ni. Rhennir taflen Polisi Amgylcheddol EBC yn dair adran, gan ddarparu targedau amgylcheddol ar gyfer:

  • Eglwysi lleol

  • Henaduriaethau a Chymdeithasfaoedd

  • Y Gymanfa Gyffredinol

Ceir 9 datganiad targed i eglwysi lleol, a dyma’r rhai y bydd yr Arweiniad Ymarferol hwn yn canolbwyntio arnyn nhw. Dydy’r 9 targed ddim yn hierarchaeth, dydyn nhw ddim mewn unrhyw drefn benodol. Y gobaith ydy y byddai hyn yn ei gwneud hi’n haws ichi gael hyd i’r arweiniad a geisiwch.