Ein pregethwr gwadd heddiw…

Oherwydd prinder pregethwyr, bydd y gyfres hon o gymorth i lenwi bwlch y pulpud gwag. Ceir pregeth oddeutu ugain munud, yn cynnwys defnydd gweledol. Bydd y pecynnau yn cynnwys gweddïau ysgrifenedig, rhifau emynau a darlleniadau o’r Beibl.