Sasiwn y Gogledd

Croeso cynnes i bawb ymuno yng nghyfarfod cyhoeddus Cymdeithasfa’r Gogledd am 6 yr hwyr ar y 13eg o Orffennaf.

Gellir ymuno wrth gallwch ymuno â’r cyfarfod trwy glicio ar y ddolen hon:

https://us02web.zoom.us/j/89730027099?pwd=NnhmNEFWN0F0c3c1bVVJeFFUSEMzUT09

Neu ymuno gan ddefnyddio’r manylion isod:

Meeting ID: 897 3002 7099

Passcode: 913311

Os nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, gallwch ymuno dros y ffôn trwy ddeialu’r rhif isod:

0203 481 5237

Meeting ID: 897 3002 7099