Staff y Swyddfa

Ar y dudalen hon ceir gwybodaeth am aelodau o’r staff a’u meysydd gwaith. Os am gysylltu gydag unrhyw aelod o’r staff, yna cysylltwch â'r Swyddfa Ganolog a bydd y person perthnasol yn ymateb i chi mor fuan ag sydd modd. 

Revd Meirion Morris

Ysgrifennydd Cyffredinol
Parchg Meirion Morris - [email protected] 

Penodwyd y Parchg Meirion Morris yn Ysgrifennydd Cyffredinol ym Medi 2012. Mae’n gyfrifol am weithredu penderfyniadau’r Gymanfa Gyffredinol ac am ddarparu arweiniad a chefnogaeth fugeiliol i’r eglwysi. Mae’n gweithio yn rheolaidd gydag arweinwyr Cristnogol eraill ac yn cynrychioli Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Dim llun

Prif Weinyddwr (rhan amser)
Ffion Williams - [email protected]  

Cysylltwch â hi am materion yn ymwneud â'r cyfansoddiad


Pennaeth Cefnogaeth Strategol (rhan amser)
Joanna Thomas-Wright - [email protected]  

Fy nghyfrifoldeb yw sicrhau bod y Byrddau, Adrannau a Phwyllgorau yn cael eu rhedeg yn effeithiol.

Andy Britton

Pennaeth Ariannol
Andy Britton - [email protected] 

Cysylltwch ag ef os am drafod buddsoddiadau, pensiynau a chronfeydd strategaeth.

 
Neil Poulton<

Pennaeth Eiddo
Neil Poulton - [email protected] 

Cysylltwch ag ef os am drafod yswiriant, iechyd a diogelwch, gwerthu eiddo ac ymholiadau cyffredinol am eiddo.

 
<p style=

Pennaeth Adnoddau Dynol a Chefnogaeth Gyfreithiol
Shanta Rupalia - [email protected] 

Cysylltwch â hi am faterion yn ymwneud â chyflogaeth a dogfennau cyfreithiol yn ymwneud ag eiddo.

Dim llun

Swyddog Cyswllt Adran Eglwys a Chymdeithas (rhan amser)
Dr Carys Moseley - [email protected]

Cysylltwch gyda ymholiadau yn ymwneud â’r Adran Eglwys a Chymdeithas.

 Eleri Melhuish

Pennaeth Gweinyddol
Eleri Melhuish - [email protected] 

Cysylltwch â hi os am drafod y Gymanfa Gyffredinol, y Blwyddiadur ac ymholiadau ynglyn â'r Ysgrifenydd Cyffredinol.

Llun i ddod

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweinidogaethau
Parch Nan Powell-Davies -  [email protected] 

Hedd

Gweinyddydd Gweinidogaethau
Hedd Morgan - [email protected] 

Cysylltwch ag ef ynghylch unrhyw faterion sy'n ymwneud â'r Adran Gweinidogaethau

Cyfieithydd (rhan amser)
Aled Jôb - [email protected] 

Yn gyfrifol am cyfieithu dogfennau Cyfundebol

Nia Gordon

Cyfieithydd (rhan amser)
Robin Williams - [email protected] 

Yn gyfrifol am cyfieithu dogfennau Cyfundebol

 

Derbynydd (rhan amser)
[email protected] 

Cysylltwch â hi ynglyn a ymholiadau cyffredinol, cyfarfodydd Cyfundebol a trefniadau ein Gymanfa Gyffredinol

Cynorthwydd Gweinyddol / Cyhoeddiadau (rhan amser)
Alice Williams [email protected] 

Cysylltwch â hi ynglyn a Rhentu Doeth Cymru, Gwefan y Cyfundeb, cyfryngau cymdeithasol a chyhoeddiadau'r Enwad.

Cynorthwydd Gweinyddol (rhan amser)
Nerys Williams [email protected]

Jess Palmer

Gweinyddydd Ariannol/y Gyflogres (rhan amser)
Jess Palmer - [email protected]

Cysylltwch â hi os am drafod gwyliau blynyddol, absenoldeb salwch, slipiau cyflog a threth.

Owain Hughes

Gweinyddydd Ariannol / Technoleg Gwybodaeth (rhan amser)
Owain Hughes - [email protected] 

Cysylltwch ag ef os am drafod y Cyfraniad Cyfundebol ac ystadegau.

Owain Hughes

Gweinyddydd Ariannol (rhan amser)
Isamba Thomas - [email protected] 

Cysylltwch a hi os am drafod treuliau, taliadau ac ymholiadau ariannol cyffredinol.

Pennaeth Cyfathrebu a Phroseictau
Parchg Gwyn Rhydderch - [email protected]