Staff y Swyddfa

Ar y dudalen hon ceir gwybodaeth am aelodau o’r staff a’u meysydd gwaith. Os am gysylltu gydag unrhyw aelod o’r staff, yna cysylltwch â'r Swyddfa Ganolog a bydd y person perthnasol yn ymateb i chi mor fuan ag sydd modd. 

Revd Meirion Morris

Ysgrifennydd Cyffredinol
Parchg Meirion Morris - meirion.morris@ebcpcw.cymru 

Penodwyd y Parchg Meirion Morris yn Ysgrifennydd Cyffredinol ym Medi 2012. Mae’n gyfrifol am weithredu penderfyniadau’r Gymanfa Gyffredinol ac am ddarparu arweiniad a chefnogaeth fugeiliol i’r eglwysi. Mae’n gweithio yn rheolaidd gydag arweinwyr Cristnogol eraill ac yn cynrychioli Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Dim llun

Prif Weinyddwr (rhan amser)
Ffion Williams - ffion.williams@ebcpcw.cymru  

Cysylltwch â hi am materion yn ymwneud â'r cyfansoddiad


Pennaeth Cefnogaeth Strategol (rhan amser)
Joanna Thomas-Wright - joanna.thomas-wright@ebcpcw.cymru  

Fy nghyfrifoldeb yw sicrhau bod y Byrddau, Adrannau a Phwyllgorau yn cael eu rhedeg yn effeithiol.

Andy Britton

Pennaeth Ariannol
Andy Britton - andy.britton@ebcpcw.cymru 

Cysylltwch ag ef os am drafod buddsoddiadau, pensiynau a chronfeydd strategaeth.

 
Neil Poulton<

Pennaeth Eiddo
Neil Poulton - neil.poulton@ebcpcw.cymru 

Cysylltwch ag ef os am drafod yswiriant, iechyd a diogelwch, gwerthu eiddo ac ymholiadau cyffredinol am eiddo.

 
<p style=

Pennaeth Adnoddau Dynol a Chefnogaeth Gyfreithiol
Shanta Rupalia - shanta.rupalia@ebcpcw.cymru 

Cysylltwch â hi am faterion yn ymwneud â chyflogaeth a dogfennau cyfreithiol yn ymwneud ag eiddo.

Dim llun

Swyddog Cyswllt Adran Eglwys a Chymdeithas (rhan amser)
Dr Carys Moseley - carys.moseley@ebcpcw.cymru

Cysylltwch gyda ymholiadau yn ymwneud â’r Adran Eglwys a Chymdeithas.

 Eleri Melhuish

Pennaeth Gweinyddol
Eleri Melhuish - eleri.melhuish@ebcpcw.cymru 

Cysylltwch â hi os am drafod y Gymanfa Gyffredinol, y Blwyddiadur ac ymholiadau ynglyn â'r Ysgrifenydd Cyffredinol.

Llun i ddod

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweinidogaethau
Parch Nan Powell-Davies -  nan.powell-davies@ebcpcw.cymru 

Hedd

Gweinyddydd Gweinidogaethau
Hedd Morgan - hedd.morgan@ebcpcw.cymru 

Cysylltwch ag ef ynghylch unrhyw faterion sy'n ymwneud â'r Adran Gweinidogaethau

Cyfieithydd (rhan amser)
Aled Jôb - aled.job@ebcpcw.cymru 

Yn gyfrifol am cyfieithu dogfennau Cyfundebol

Nia Gordon

Cyfieithydd (rhan amser)
Robin Williams - robin.williams@ebcpcw.cymru 

Yn gyfrifol am cyfieithu dogfennau Cyfundebol

 

Derbynydd (rhan amser)
swyddfa.office@ebcpcw.cymru 

Cysylltwch â hi ynglyn a ymholiadau cyffredinol, cyfarfodydd Cyfundebol a trefniadau ein Gymanfa Gyffredinol

Cynorthwydd Gweinyddol / Cyhoeddiadau (rhan amser)
Alice Williams alice.williams@ebcpcw.cymru 

Cysylltwch â hi ynglyn a Rhentu Doeth Cymru, Gwefan y Cyfundeb, cyfryngau cymdeithasol a chyhoeddiadau'r Enwad.

Cynorthwydd Gweinyddol (rhan amser)
Nerys Williams nerys.williams@ebcpcw.cymru

Jess Palmer

Gweinyddydd Ariannol/y Gyflogres (rhan amser)
Jess Palmer - jess.palmer@ebcpcw.cymru

Cysylltwch â hi os am drafod gwyliau blynyddol, absenoldeb salwch, slipiau cyflog a threth.

Owain Hughes

Gweinyddydd Ariannol / Technoleg Gwybodaeth (rhan amser)
Owain Hughes - owain.hughes@ebcpcw.cymru 

Cysylltwch ag ef os am drafod y Cyfraniad Cyfundebol ac ystadegau.

Owain Hughes

Gweinyddydd Ariannol (rhan amser)
Isamba Thomas - isamba.thomas@ebcpcw.cymru 

Cysylltwch a hi os am drafod treuliau, taliadau ac ymholiadau ariannol cyffredinol.

Pennaeth Cyfathrebu a Phroseictau
Parchg Gwyn Rhydderch - gwyn.rhydderch@ebcpcw.cymru