Gweddi’r Wythnos – Anna Jane Evans

Posted by hosting on  September 20, 2022
Comments Off on Gweddi’r Wythnos – Anna Jane Evans
Category: Gweddi'r Wythnos
Roedd bod yn Karlsruhe ac yn rhan o Gymanfa Cyngor Eglwysi’r Byd yn fraint ac yn brofiad na fyddai fyth yn ei anghofio – tua pedair mil o bobl o 352 o enwadau Cristnogol o bob cornel o’r byd. Dim un person fel fi yno er bod rhyw bump ohonom yn siarad cymraeg. Dwi ddim yn siwr faint o wledydd gwahanol y cefais y fraint o gyfarfod cynrychiolwyr ohonynt – gormod i’w rhestru! Cyd-addoli oedd

Gweddi’r Wythnos – Evan Morgan

Posted by hosting on  September 13, 2022
Comments Off on Gweddi’r Wythnos – Evan Morgan
Category: Gweddi'r Wythnos
Ar ran ein Heglwys, estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i’r Brenin ac aelodau eraill y Teulu Brenhinol ar farwolaeth ei Mawrhydi Y Frenhines. Diolchwn i Dduw am ei bywyd, a dreuliwyd mewn gwasanaeth a dyletswydd i genhedloedd gwledydd Prydain. Yr oedd yn bresenoldeb cyson yn ein bywydau, fel yr unig Frenhines y bydd y rhan fwyaf ohonom yn ei chofio. Cydnabyddwn gyda diolch ei ffydd Gristnogol, oedd yn gonglfaen i’w bywyd a gysegrwyd i wasanaeth. Fe

Gweddi’r Wythnos – Richard Brunt

Posted by hosting on  September 6, 2022
Comments Off on Gweddi’r Wythnos – Richard Brunt
Category: Gweddi'r Wythnos
Y Gymanfa Gyffredinol Hollalluog Dduw, yr hwn sydd yr un ddoe, heddiw ac am byth, bendithiwn di am dy gariad a’th drugaredd tuag atom. I Dad y trugareddau i gyd rhown foliant, holl drigolion byd; Llu’r nef moliennwch, bawb ar gân, Y Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân. Thomas Ken, 1637-1711 cyf. Howel Harris, 1714-73 Gweddïwn yn arbennig yr wythnos hon dros y Gymanfa Gyffredinol yn Salem, Treganna, Caerdydd. Bendithia y Llywydd, yr Ysgrifennydd Gyffredinol,

Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright

Posted by hosting on  August 30, 2022
Comments Off on Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright
Category: Gweddi'r Wythnos
Pan orfodwyd adeiladau ein capeli i gau yn ystod y pandemig, ac fel llawer o gynulleidfaoedd eraill, cyfarfu Cylch Llundain ac addoli dros Zoom. Mae yna anfanteision, wrth gwrs, mewn cyfarfod yn rhithiol, ond un o’r manteision enfawr oedd nad oedd daearyddiaeth bellach yn rhwystr i addoli gyda’i gilydd. Roedd hen ffrindiau o Efrog Newydd, Canada, Caerdydd a Thregaron yn ymuno â ni’n gyson. Mae gan gynulleidfaoedd Llundain gysylltiad cryf â Thregaron, gyda llawer o’r

Gweddi’r Wythnos – Trefor Lewis

Posted by hosting on  August 23, 2022
Comments Off on Gweddi’r Wythnos – Trefor Lewis
Category: Gweddi'r Wythnos
Diwrnod sbesial. Mae’n dymor y gwyliau, ac yn dilyn cyfnod o fethu mynd ymhell i ffwrdd, ac yn sicr dramor, mae’na brysurdeb i’w weld, a phobl yn mynd ar wyliau, ymhell ac agos. Tybed ymhle yr oeddech chwi ar 24 Mehefin 1995? Roedd Miriam a minnau mewn gwesty yn Aqaba, y tymheredd tu allan yn 44C. Ar y diwrnod hwnnw roedd ffeinal Cwpan Rygbi’r Byd yn cael ei chynnal yn Johannesburg. Ond nid dyna pam
Gweddi’r Wythnos – Anna Jane Evans
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Anna Jane Evans

Roedd bod yn Karlsruhe ac yn rhan o Gymanfa Cyngor Eglwysi'r Byd yn fraint ac yn brofiad na fyddai fyth...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Evan Morgan
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Evan Morgan

Ar ran ein Heglwys, estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i’r Brenin ac aelodau eraill y Teulu Brenhinol ar farwolaeth ei Mawrhydi...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Richard Brunt
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Richard Brunt

Y Gymanfa Gyffredinol Hollalluog Dduw, yr hwn sydd yr un ddoe, heddiw ac am byth, bendithiwn di am dy gariad...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright

Pan orfodwyd adeiladau ein capeli i gau yn ystod y pandemig, ac fel llawer o gynulleidfaoedd eraill, cyfarfu Cylch Llundain...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Trefor Lewis
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Trefor Lewis

Diwrnod sbesial. Mae’n dymor y gwyliau, ac yn dilyn cyfnod o fethu mynd ymhell i ffwrdd, ac yn sicr dramor,...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright

Ar ôl seibiant o 2 flynedd oherwydd y pandemig, cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn ystod wythnos gyntaf mis Awst. Daeth...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Nerys Tudor
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Nerys Tudor

Rhai dyddiau yn ol cafodd fy chwaer, Eryl, law driniaeth ar ei llygad dde i gael gwared o cataract fydd...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Ian Hayward
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Ian Hayward

Dyma Salem, Fforest Coalpit, tua phedair milltir i'r gogledd o'r Fenni, yr ochr arall i Ben-y-Fai. Symudais i Fforest pan...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon

Y Sioe Frenhinol Cymru Wrth ichi ddarllen hwn bydd pobl o bob rhan o Gymru, yn ymgynnull yn Llanelwedd ar...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Judy Ford
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Judy Ford

Dewrder i Newid Mae hwn yn gyfnod pryderus o leihad mewn cynulleidfaoedd ac yn gyfnod ansicr i lawer o gapeli...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Dafydd Andrew Jones
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Dafydd Andrew Jones

Ers yn fachgen bychan mae edrych ar amrywiaeth blodau gwyllt ym môn clawdd wedi fy nghyfareddu i - y cymysgedd...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Delyth Oswy
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Delyth Oswy

Edrychodd Duw ar bopeth roedd wedi’i wneud, a gweld fod y cwbl yn dda iawn.(Gen 1:31) Ar drothwy’r haf, edrychwn...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Jonathan Hodgins
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Jonathan Hodgins

Ychydig yn ôl darllenais erthygl am wraig yr oedd ei gŵr yn gaeth i gamblo. Un noson fe dorrodd i...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Jenny Garrard
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Jenny Garrard

Gwisgoedd Brenhinol O ddyfnder trwnc o drysorau yn ddiweddar, fe ddes i o hyd i Lyfr Coroni y Frenhines Elisabeth...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Gwyn Rhydderch
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Gwyn Rhydderch

ROMCOM! NO. Cyn darllen yr isod, gwyliwch https://www.youtube.com/watch?v=PPjEY3F8gHs a / neu darllen Llyfr Ruth. Rwy’n hoff iawn o ffilmiau! Rwy’n...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Dyfed Roberts
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Dyfed Roberts

Gyda’r argyfwng hinsawdd yn parhau i reibio ein byd, mae Wythnos Cymorth Cristnogol eleni yn canolbwyntio ar effeithiau’r sychder yn...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Arthur Rowlands
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Arthur Rowlands

Y Weinidogaeth Iacháu Gweddi gan Arthur Rowlands ar ran Y Weinidogaeth Iachau Mae eu cynhadledd yn cael ei chynnal yng...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon

Gweddi Gyhoeddus Mabolgampwyr Os ydych chi fel fi yn gwylio pêl-droed ar y teledu, rydych chi'n aml yn gweld llawer...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Monica O’Dea
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Monica O’Dea

Mae yna ddyddiau pan fyddwch angen cael eich cynnal. Pan fydd eich adnoddau'n rhedeg allan a chithau'n crio i’r Arglwydd...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Iain Hodgins
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Iain Hodgins

O holl storiau niferus y Beibl, un o’r ffefrynnau yw’r Swper yn Emaus. Gan fod nifer o artistiaid mawrion wedi...
Read More
1 2 3