Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon

Posted by hosting on  May 3, 2022
Comments Off on Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon
Category: Gweddi'r Wythnos
Gweddi Gyhoeddus Mabolgampwyr Os ydych chi fel fi yn gwylio pêl-droed ar y teledu, rydych chi’n aml yn gweld llawer o’r chwaraewyr o Sbaen a gwledydd De America yn gwneud arwydd croes ar eu hunain cyn mynd ar y cae chwarae ac fe welwch eu gwefusau’n symud wrth iddynt weddio i Dduw. Beth maen nhw’n ei ddweud? Am beth y gallen nhw fod yn gofyn i Dduw amdano a sut mae hyn yn ein helpu

Gweddi’r Wythnos – Monica O’Dea

Posted by hosting on  April 26, 2022
Comments Off on Gweddi’r Wythnos – Monica O’Dea
Category: Gweddi'r Wythnos
Mae yna ddyddiau pan fyddwch angen cael eich cynnal. Pan fydd eich adnoddau’n rhedeg allan a chithau’n crio i’r Arglwydd am gymorth a nerth. Os ydych chi’n profi diwrnod fel hwnnw, annogaf chi i droi at Eseia 46. Mae’n agor gyda llun o anifeiliaid blinedig yn cario pwysau trwm o eilunod ffug trwy strydoedd Babilon. Maent yn gwargrymi, yn ymgrymu ac ni allant achub eu hunain rhag caethiwed. Gallwn ni deimlo pwysau arnom ac yn

Gweddi’r Wythnos – Iain Hodgins

Posted by hosting on  April 19, 2022
Comments Off on Gweddi’r Wythnos – Iain Hodgins
Category: Gweddi'r Wythnos
O holl storiau niferus y Beibl, un o’r ffefrynnau yw’r Swper yn Emaus. Gan fod nifer o artistiaid mawrion wedi gwneud y stori yn destun eu darluniau, felly mae Luc 24:13 – 35 wedi bod yn thema bron yn flynyddol yn fy mhregethau nos Sul y Pasg ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Yn union fel mewn celf mae darluniau amrywiol o’r stori, felly nid yw fy mhregethau wedi cael eu hailadrodd, ac nid oedd

Gweddi’r Wythnos – Rhidian Griffiths

Posted by hosting on  April 19, 2022
Comments Off on Gweddi’r Wythnos – Rhidian Griffiths
Category: Gweddi'r Wythnos
Arglwydd Dduw, diolchwn iti am gael y fraint o blygu ger dy fron mewn gweddi yn ystod yr Wythnos Sanctaidd. Cyfeiria’n meddyliau at groes Iesu dy Fab, a chynorthwya ni i’w ddilyn ar hyd ffordd unig ei ddioddefaint. Wrth inni syllu tua’r groes, boed inni weld dy oleuni di yn torri ar y tywyllwch, a sylweddoli mawredd yr aberth cariadlon ar Galfaria. Yn nhywyllwch ein hamserau, rho ras i ni i gofio ger dy fron

Gweddi’r Wythnos – Rhys Bebb Jones

Posted by hosting on  April 5, 2022
Comments Off on Gweddi’r Wythnos – Rhys Bebb Jones
Category: Gweddi'r Wythnos
Ein Tad, trown atat mewn gair o weddi. Dy gariad yw’r rhodd sy’n cyfoethogi ein bywyd – cyflwynwn ein diolch i ti. Sylweddolwn pa mor fregus yw bywyd yn y byd sydd ohoni a pha mor werthfawr yw ein hiechyd. Cymerwn hwynt yn ganiataol a chyfaddefwn nad ydym yn ddigon diolchgar amdanynt. Mae’n Ddiwrnod Iechyd y Byd ar 7fed Ebrill. Eleni, mae Sefydliad Iechyd y Byd yn tynnu sylw at fyd sy’n parhau i ddioddef
Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon

Read More
Gweddi’r Wythnos – Monica O’Dea
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Monica O’Dea

Read More
Gweddi’r Wythnos – Iain Hodgins
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Iain Hodgins

Read More
Gweddi’r Wythnos – Rhidian Griffiths
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Rhidian Griffiths

Read More
Gweddi’r Wythnos – Rhys Bebb Jones
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Rhys Bebb Jones

Read More
Gweddi’r Wythnos – Mike Ward
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Mike Ward

Read More
Gweddi’r Wythnos – Mary Turnock
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Mary Turnock

Read More
Gweddi’r Wythnos – Ian Sims
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Ian Sims

Read More
Gweddi’r Wythnos – Janice Jones
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Janice Jones

Read More
Gweddi’r Wythnos
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos

Read More
Gweddi’r Wythnos – Jenny Garrard
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Jenny Garrard

Read More
Gweddi’r Wythnos – Jonathan Kirk
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Jonathan Kirk

Read More
Gweddi’r Wythnos – Pryderi Llwyd
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Pryderi Llwyd

Read More
Gweddi’r Wythnos – Robert Bebb
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Robert Bebb

Read More
Gweddi’r Wythnos – Neil Kirkham
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Neil Kirkham

Read More
Gweddi’r Wythnos – Sarah Morris
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Sarah Morris

Read More
Gweddi’r Wythnos – Rhys Bebb Jones
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Rhys Bebb Jones

Read More
Gweddi’r Wythnos – Jenny Garrard
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Jenny Garrard

Read More
Gweddi’r Wythnos – Anhysbys
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Anhysbys

Read More
Gweddi’r Wythnos – Eric Greene
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Eric Greene

Read More
1 2 3