Y Parch Olwen Williams BTh

Posted by Rhian Melhuish on  April 12, 2024
Comments Off on Y Parch Olwen Williams BTh
Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac yna gwasgwch y botwm ‘Download’ Cliciwch isod i lawrlwytho’r bregeth (PDF) Cliciwch isod i lawrlwytho’r bregeth (dogfen Word) Cliciwch yma i wrando ar y bregeth (llais yn unig) Cliciwch isod i lawrlwytho trefn y Gwasanaeth (PDF) Cliciwch isod i lawrlwytho trefn y Gwasanaeth (dogfen Word)

Andrew Settatree BN

Posted by Rhian Melhuish on  April 11, 2024
Comments Off on Andrew Settatree BN
Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac yna gwasgwch y botwm ‘Download’ Cliciwch isod i lawrlwytho’r bregeth (PDF) Cliciwch isod i lawrlwytho’r bregeth (dogfen Word) Cliciwch yma i wrando ar y bregeth (llais yn unig) Cliciwch isod i lawrlwytho trefn y Gwasanaeth (PDF) Cliciwch isod i lawrlwytho trefn y Gwasanaeth (dogfen Word)

Y Parch Alun Morton Thomas

Posted by Rhian Melhuish on  March 19, 2024
Comments Off on Y Parch Alun Morton Thomas
Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac yna gwasgwch y botwm ‘Download’ Cliciwch yma i wrando ar ac i lawrlwytho y bregeth (llais yn unig) Cliciwch isod i lawrlwytho ein PDF   Cliciwch isod i lawrlwytho ein dogfen Word Cliciwch yma i ddarllen sgript y bregeth (PDF) Cliciwch yma i ddarllen sgript y bregeth (Dogfen Word)

Y Parch Aneurin Owen BD

Posted by Rhian Melhuish on  March 19, 2024
Comments Off on Y Parch Aneurin Owen BD
Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac yna gwasgwch y botwm ‘Download’ Cliciwch yma i wrando ar ac i lawrlwytho y bregeth (llais yn unig) Cliciwch isod i lawrlwytho ein PDF   Cliciwch isod i lawrlwytho ein dogfen Word

Y Parch Ddr Elwyn Richards

Posted by Rhian Melhuish on  March 14, 2024
Comments Off on Y Parch Ddr Elwyn Richards
Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac yna gwasgwch y botwm ‘Download’ Cliciwch isod i lawrlwytho ein PDF   Cliciwch isod i lawrlwytho ein dogfen Word
Y Parch Olwen Williams BTh
Ein Pregethwr Gwadd Heddiw yw...

Y Parch Olwen Williams BTh

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac...
Read More
Andrew Settatree BN
Ein Pregethwr Gwadd Heddiw yw...

Andrew Settatree BN

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac...
Read More
Y Parch Alun Morton Thomas
Ein Pregethwr Gwadd Heddiw yw...

Y Parch Alun Morton Thomas

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac...
Read More
Y Parch Aneurin Owen BD
Ein Pregethwr Gwadd Heddiw yw...

Y Parch Aneurin Owen BD

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac...
Read More
Y Parch Ddr Elwyn Richards
Ein Pregethwr Gwadd Heddiw yw...

Y Parch Ddr Elwyn Richards

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac...
Read More
Y Parch Chris Prew BTh
Ein Pregethwr Gwadd Heddiw yw...

Y Parch Chris Prew BTh

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac...
Read More
Y Parch Gwyn Rhydderch BD
Ein Pregethwr Gwadd Heddiw yw...

Y Parch Gwyn Rhydderch BD

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac...
Read More
Andrew Settatree BN
Ein Pregethwr Gwadd Heddiw yw...

Andrew Settatree BN

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac...
Read More
Y Parch Catrin Roberts BA
Ein Pregethwr Gwadd Heddiw yw...

Y Parch Catrin Roberts BA

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac...
Read More
Y Parch Ifan Roberts BA
Ein Pregethwr Gwadd Heddiw yw...

Y Parch Ifan Roberts BA

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac...
Read More
Dr Arfon Jones
Ein Pregethwr Gwadd Heddiw yw...

Dr Arfon Jones

Cliciwch isod i wylio'r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho'r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm 'vimeo',...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Anna Jane Evans
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Anna Jane Evans

Roedd bod yn Karlsruhe ac yn rhan o Gymanfa Cyngor Eglwysi'r Byd yn fraint ac yn brofiad na fyddai fyth...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Evan Morgan
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Evan Morgan

Ar ran ein Heglwys, estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i’r Brenin ac aelodau eraill y Teulu Brenhinol ar farwolaeth ei Mawrhydi...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Richard Brunt
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Richard Brunt

Y Gymanfa Gyffredinol Hollalluog Dduw, yr hwn sydd yr un ddoe, heddiw ac am byth, bendithiwn di am dy gariad...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright

Pan orfodwyd adeiladau ein capeli i gau yn ystod y pandemig, ac fel llawer o gynulleidfaoedd eraill, cyfarfu Cylch Llundain...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Trefor Lewis
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Trefor Lewis

Diwrnod sbesial. Mae’n dymor y gwyliau, ac yn dilyn cyfnod o fethu mynd ymhell i ffwrdd, ac yn sicr dramor,...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Joanna Thomas-Wright

Ar ôl seibiant o 2 flynedd oherwydd y pandemig, cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn ystod wythnos gyntaf mis Awst. Daeth...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Nerys Tudor
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Nerys Tudor

Rhai dyddiau yn ol cafodd fy chwaer, Eryl, law driniaeth ar ei llygad dde i gael gwared o cataract fydd...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Ian Hayward
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Ian Hayward

Dyma Salem, Fforest Coalpit, tua phedair milltir i'r gogledd o'r Fenni, yr ochr arall i Ben-y-Fai. Symudais i Fforest pan...
Read More
Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon
Gweddi'r Wythnos

Gweddi’r Wythnos – Brian Reardon

Y Sioe Frenhinol Cymru Wrth ichi ddarllen hwn bydd pobl o bob rhan o Gymru, yn ymgynnull yn Llanelwedd ar...
Read More
1 2 3 4