Croeso i

Coleg Trefeca

Pethau i’w Gwneud

Dyma enghreifftiau o’r atyniadau i’w gweld a phethau i’w gwneud yn ardal Trefeca

Awyr Agored:

Aberhonddu

Bannau Brycheiniog – Parc Cenedlaethol

Marchogaeth –
Canolfan Farchogaeth Cantref

Ogofau Dan yr Ogof

Y Sêr –
Syllu ar yr Wybren Dywyll

Camlas Aberhonddu a Sir Fynwy

Diwylliant a Threftadaeth:

Castell Aberhonddu

Cadeirlan Aberhonddu

Y Gaer

Dilynwch ni ar Facebook

Cliciwch isod i weld mwy amdanom ni