Ydi’n anodd dod o hyd i bregethwyr i gynnal oedfaon yn eich capel?

Oherwydd prinder pregethwyr, nid yw llawer o gapeli yn gallu cynnal oedfaon ar y Suliau! Gobeithiwn bydd y gyfres hon o gymorth i lenwi bwlch y pulpud gwag.

Y mae pecyn y project hwn yn cynnwys:

  • Pregeth ar ffilm neu’r llais yn unig.

  • Copi Word neu PDF o rhai pregethau y gellir ei hargraffu.

  • Bydd tri emyn wedi eu dewis.

  • Bydd y darlleniadau o’r Beibl wedi eu dewis.

  • Gweddi wedi ei hysgrifennu.

  • Tri chwestiwn y gellir eu gofyn i’r gynulleidfa eu hateb a’u trafod.

Cliciwch isod am fwy o wybodaeth

Y Parch Owen Griffiths

Y Parch Owen Griffiths

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac yna gwasgwch y botwm ‘Download’Cliciwch isod i lawrlwytho'r bregeth (PDF)Cliciwch isod i lawrlwytho'r bregeth (dogfen Word)Cliciwch isod i lawrlwytho trefn...

Y Parch Chris Prew

Y Parch Chris Prew

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac yna gwasgwch y botwm ‘Download’Cliciwch isod i lawrlwytho trefn y Gwasanaeth (PDF)Cliciwch isod i lawrlwytho trefn y Gwasanaeth (dogfen Word)

Y Parch Olwen Williams BTh

Y Parch Olwen Williams BTh

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac yna gwasgwch y botwm ‘Download’Cliciwch isod i lawrlwytho'r bregeth (PDF)Cliciwch isod i lawrlwytho'r bregeth (dogfen Word)Cliciwch isod i lawrlwytho trefn...

Andrew Settatree BN

Andrew Settatree BN

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac yna gwasgwch y botwm ‘Download’Cliciwch isod i lawrlwytho'r bregeth (PDF)Cliciwch isod i lawrlwytho'r bregeth (dogfen Word)Cliciwch isod i lawrlwytho trefn...

Y Parch Alun Morton Thomas

Y Parch Alun Morton Thomas

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac yna gwasgwch y botwm ‘Download’Cliciwch isod i lawrlwytho ein PDF  Cliciwch isod i lawrlwytho ein dogfen Word

Y Parch Aneurin Owen BD

Y Parch Aneurin Owen BD

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac yna gwasgwch y botwm ‘Download’Cliciwch isod i lawrlwytho ein PDF  Cliciwch isod i lawrlwytho ein dogfen Word

Y Parch Ddr Elwyn Richards

Y Parch Ddr Elwyn Richards

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac yna gwasgwch y botwm ‘Download’Cliciwch isod i lawrlwytho ein PDF  Cliciwch isod i lawrlwytho ein dogfen Word

Y Parch Chris Prew BTh

Y Parch Chris Prew BTh

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac yna gwasgwch y botwm ‘Download’Cliciwch isod i lawrlwytho ein PDF  Cliciwch isod i lawrlwytho ein dogfen Word

Y Parch Gwyn Rhydderch BD

Y Parch Gwyn Rhydderch BD

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac yna gwasgwch y botwm ‘Download’Cliciwch isod i lawrlwytho ein PDF  Cliciwch isod i lawrlwytho ein dogfen Word

Andrew Settatree BN

Andrew Settatree BN

Cliciwch isod i wylio’r fideo. Mae opsiwn o lawrlwytho’r fideo yma gan glicio ar y fideo/ ar y botwm ‘vimeo’, ac yna gwasgwch y botwm ‘Download’Cliciwch isod i lawrlwytho ein PDFCliciwch isod i lawrlwytho ein dogfen Word