INSiGHT ydy cyhoeddiad deufisol CWM, sy’n cynnig llwyfan a rennir i adlewyrchu a dathlu cyfarfyddiadau a siwrneiau yng nghenhadaeth Duw. Y bwriad ydy ysgogi’r meddwl, herio bydolygon ystrydebol a gwahodd persbectifau eraill i gystadlu. Bydd pob safbwynt yn cael gofod ac anogir pawb i rannu ei feddyliau/meddyliau, safbwyntiau a’u dirnadaeth bersonol ar y materion dybryd sy’n ein hwynebu, nid yn unig heddiw, ond hefyd i’r dyfodol.

Galluogi. Arfogi. Herio. Croeso i INSiGHT.