Mae mynd trwy gyfnod y COVID wedi golygu i Eglwysi a Gweithwyr uwchraddio eu sgiliau technegol ar-lein a’u ffrwd fyw, neu recordio eu gwasanaethau Eglwys ymlaen llaw a’u hwuchlwytho ar y rhyngrwyd.

Er mwyn rhannu’r wybodaeth a ganfuwyd ac a ddysgwyd, rydyn ni wedi llunio tair fideo fer sy’n dangos sut wnaethpwyd hyn, a pha offer a chyfarpar a ddefnyddiwyd. Mae’r rhain i gyd wedi’u rhestru isod yn y restr o’r cyfarpar, ynghyd â dolenni-cyswllt os ydych yn dymuno’u prynu.

 

Cliciwch isod i wrando ar fwy o wybodaeth

Restr o’r Cyfarpar

Isod fe gewch restr o’r cyfarpar y cyfeirir atyn nhw yn fideos Arweiniad Ffrydio Eglwysi. Does dim o’r cyfarpar hwn wedi’i noddi gan EBC; rhoddir sylw iddyn nhw dim ond oherwydd mai dyma’r cyfarpar y buon ni’n digwydd eu defnyddio ac fe’u rhestrir yma fel enghreifftiau’n unig; mae amrywiaeth enfawr o ddewis cyfarpar ar gael, ynghyd â’r modd i’w ffrydio. 

Llwybrydd Rhyngrwyd 4g Di-wifr Tp – £130

https://www.amazon.co.uk/Archer-MR600-Unlocked-Configuration-required/dp/B07S7DMY3H

Vodafone Unlimited Super Max 4g Sim – £30 y mis

https://www.vodafone.co.uk/mobile/best-sim-only-deals

Trithroed ffôn symudol – £16.99

https://www.amazon.co.uk/Babacom-Extendable-Detachable-Bluetooth-Samsung-23/dp/B07Y2TRC1J

Meicroffonau USB

Isel – £25 – https://www.amazon.co.uk/Microphone-Portable-Microphones-Computer-Streaming/dp/B07XZ37RLR

Canolig – £54 – https://www.amazon.co.uk/Blue-Microphones-Snowball-iCE-Microphone/dp/B014PYGTUQ

Uchel – £150 – https://www.amazon.co.uk/Rode-Microphones-NT-USB-Microphone/dp/B00KQPGRRE

Meicroffonau Di-wifr

Rode Wireless Go – £160 – https://www.amazon.co.uk/R%C3%98DE-Wireless-Compact-Microphone-System/dp/B07QGGBNMN

Copi – £110 – https://www.amazon.co.uk/Pixel-Wireless-Lavalier-Microphone-Transmitter/dp/B086T12YGJ

Gwe-gamerâu HD

£29 – https://www.amazon.co.uk/Victure-Microphones-Computers-Desktop-Conference/dp/B086QF84DK

£89 – https://www.amazon.co.uk/Logitech-Calling-Recording-Microphones-Adjustable/dp/B006A2Q81M

Camcorder Set-Up

Canon Legria r806 (Allbwn HDMI Glân) £200-260 – https://www.amazon.co.uk/Canon-1960C004-Legria-HF-R806/dp/B01N22CD0N/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=canon+legria&qid=1600166615&sr=8-2

Addasydd Mini HDMI i HDMI – https://www.amazon.co.uk/Adapter-Benfei-2-Pack-Raspberry-Camcorder-Gold/dp/B07FMKGSRZ

Cebl HDMI 10m (peidiwch â defnyddio mwy na 10m trwy HDMI; cysylltwch â ni os am wybod sut i redeg cyswllt hirach) –

https://www.amazon.co.uk/CSL-Ethernet-compliant-Playstation-Nintendo-Black/dp/B00KM23K5I/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=10m+hdmi&qid=1600166906&sr=8-3

Trithroed £54 – https://www.amazon.co.uk/Manfrotto-Compact-Action-Aluminum-Tripod/dp/B00K0P047E

Cerdyn Cipio £17 – https://www.amazon.co.uk/DIGITNOW-Streaming-LiveBroadcasting-Teaching-Conference/dp/B08B3HN8P1/ref=sr_1_10?dchild=1&keywords=camcorder+capture+card&qid=1600166729&sr=8-10  

Ffrydio meddalwedd

Yn rhad ac am ddim – www.obsproject.com 

Dewisiadau eraill i’w prynu am fwy o opsiynau/rheolaeth:-

Tanysgrifiad misol – www.vmix.com 

Ar gyfer cyfrifiaduron MAC, tanysgrifiad misolhttps://www.telestream.net/wirecast/ 

Cynnwys y gellir ei lawrlwytho ar gyfer ffrydio meddalwedd

www.Danstevers.com 

www.Sermonspice.com

https://reachrightstudios.com/free-church-graphics/

https://streamaid.tv/17-must-have-tools-and-extensions-for-streamers-with-instructions-updated-for-2019/

Cyfarpar sain

Rhyngwyneb Sain Pro Sonus – https://www.amazon.co.uk/PreSonus-AudioBox-USB-96-Interface/dp/B071W6YVDR/ref=sr_1_14?dchild=1&keywords=sound+interface&qid=1600176303&sr=8-14

Jac i mini-jac 3.5 – https://www.amazon.co.uk/UGREEN-Housing-Connector-Theater-Amplifiers-Black/dp/B00Y2LANUU/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=jack+to+3.5&qid=1600176354&sr=8-3

Cerdyn Sain USB – https://www.amazon.co.uk/Sabrent-External-Adapter-Windows-AU-MMSA/dp/B00IRVQ0F8/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=usb+sound+card&qid=1600176419&sr=8-3

Heb eu crybwyll yn y fideos.

Os ydych wedi datblygu system a fyddai angen mwy nag un porth HDMI i mewn i’r ffrwd fyw, megis sawl camera, neu ambell gamera a chyfrifiadur ar wahân ar gyfer powerpoint/easyworship, y ddyfais symlaf y daethon ni o hyd iddi ydy’r :

Atem Mini/Mini Pro – https://www.amazon.co.uk/Blackmagic-Design-SWATEMMINI-Atem-mini-Noire/dp/B07XZKRDLB/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=atem+mini&qid=1600184655&sr=8-1

Os gewch chi’ch hun yn mynd ar goll yn OBS wrth ganolbwyntio ar y cynnwys rydych yn ei gyflwyno, mae modd prynu dyfais fach y mae modd ei rhaglennu ymlaen llaw a fydd yn eich galluogi i greu llwybrau byr wedi’u teilwra er mwyn ei gwneud hi’n haws i’w defnyddio.

https://www.amazon.co.uk/Elgato-Stream-Deck-Controller-customizable/dp/B06W2KLM3S/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=stream+deck&qid=1600184762&sr=8-1

Cysylltwch â Hedd Morgan hedd@ebcpcw.cymru  0781596049, neu Steffan Morris steffan.morris@ebcpcw.cymru i gael unrhyw gymorth neu gyngor ychwanegol.