RhCDdD (GDPR)

Yn yr adran hon ceir adnoddau sy’n ymwneud â RhCDdD

Dogfennau

Dyma’r dogfennau RhcDdD sydd ar gael hyd yn hyn.  Bydd dogfennau eraill yn cael eu ychwanegu cyn gynted a phosib.

Ffurflenni

Cliciwch isod i ddarllen mwy am ein polisïau ac am ein hyfforddiant

Cwestiwn ac Ateb ar RhCDdD (GDPR)

Rhan 1: Cyflwyniad i ddiogelu data

Rhan 2: Adroddiadau Blynyddol, Blwyddlyfrau a’r Blwyddiadur a’r Dyddiadur 

Rhan 3: Cyfathrebu ag unigolion a rhannu data personol

Rhan 4: Diogelwch

Rhan 5: Achosion o dorri rheolau diogelu data a hawliau unigolion.

 Os oes achos o dori rheolau diogelu data, neu gais am fynediad neu i gywiro, dileu, cyfyngu neu wrthwynebu, a wenwch chi yrru ebost i data@ebcpcw.cymru neu ffonio 02920 627465 cyn gynted a phosib gyda’r manylion.