Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Rev Jonathan Hodgins /Rev Maureen Roberts
Presbytery:
Northern (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:45 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
01829 770104

Sefydlwyd Eglwys City Road mewn ysgubor dros 200 mlynedd yn ôl. Agorwyd yr adeilad presennol ar City Road yn 1867 mae’n adeilad rhestredig. Mae 32 o deuluoedd yn y gynulleidfa ac mae gan dros 60 o bobl gysylltiad â ni. Rydym yn ceisio bod yn deulu croesawgar a chyfeillgar o bobl Dduw, yn ei addoli a’i wasanaethu yn llawen yn ein cymuned. Mae’n prif wasanaeth am 10:45yb ar y Sul, ac mae coffi i ddilyn yn y Neuadd Isaf.

Os ydych yn byw yng Nghaer neu’n ymweld, dewch i ymuno â ni.